Euroopan lotto-operaattorit kehottavat EU:ta ylläpitämään valtioiden valtaa asettaa pelisääntöjä

European Lotteries Association (EL) on kehottanut EU:n komitean jäseniä poistamaan parhaillaan harkittavasta EU:n digitaalipalvelulaista ehdotukset, joiden mukaan jäsenmaat eivät saa puuttua rahapelipalvelujen tarjoamisen vapauteen.

Vaikka lain alkuperäisessä vuoden 2020 versiossa ei mainittu erityisesti nettipelaamista, lakiehdotuksen uudessa kompromissitekstissä mainittiin rahapelitoiminta yhdessä tekstin alussa esitetyistä johdanto-osan kappaleista.

Sovellettavan kansallisen lainsäädännön olisi oltava unionin oikeuden vaatimustenmukaista, erityisesti perustamissopimuksen määräykset sijoittautumisvapaudesta ja palvelujen tarjoamisesta unionissa erityisesti online-rahapeli- ja vedonlyöntipalvelujen osalta, se totesi.

Tämä sanamuoto viittaa siihen, että EU:n jäsenmaat eivät saa antaa kansallisia lakeja, jotka voisivat estää Maltan kaltaisiin EU-valtioihin perustettujen kansainvälisten toimijoiden eurooppalaisten asiakkaiden vastaanottamisen. Alankomaat ilmoitti viime kuussa, että se torjuu  kaikki luvattomat operaattoreit, jotka hyväksyvät alankomaalaisia asiakkaita, eikä niitä, jotka on erityisesti suunnattu Alankomaihin – kehottaen Entainin,  Kindredin, 888 Betssonin, LeoVegasin ja Casumon kaltaisia toimijoita estämään asiakkaiden saamisen Alankomaista.

Samaan aikaan Ruotsissa valtiovarainministeriön tuoreessa raportissa suositeltiin samanlaista lähestymistapaa ja väitettiin, että  se virtaviivaistaisi rahapelilakien täytäntöönpanoa.

Vastauksena EU:n ehdotukseen Euroopan arpajaisyhdistys on pääjohtaja Arjan van’t Veerin – kirjeessä kehottanut EU:n kilpailukykyä ja kasvua työryhmän jäseniä poistamaan kaikki erityiset maininnat online-rahapeleistä väittäen, että sen sisällyttäminen on ”väärin”.

Vaikka EL myönsi, että ”periaatteessa” tiettyjä palvelujen tarjoamisen vapauksia sovelletaan online-rahapelialaan, se totesi, että eurooppalaiset tuomioistuimet ovat ”johdonmukaisesti tunnustaneet”, että ”rahapelitoiminta on myös erityistä toimintaa, kun otetaan huomioon huomattava moraalinen, uskonnollinen kulttuurierot EU:n jäsenvaltioissa sekä niihin liittyvät riskit mahdollisen riippuvuuden ja rikollisen käytön osalta.”

Erityisluonteensa vuoksi tuomioistuin on todennut hyvin selvästi, että vapaalla ja vääjäämättömällä kilpailulla rahapelialalla voi olla vakavia haitallisia vaikutuksia, van ’t Veer lisäsi.

El väitti, että yksittäisillä valtioilla on oikeus panna täytäntöön omat rahapelirajoitukset yleisen edun perusteella.

Erityinen viittaus erityisesti online-rahapeli- ja vedonlyöntipalvelujen osalta; virheellisesti viittaa siihen, että rahapelialan laitonta sisältöä koskevat kansalliset säännökset eivät useinkaan ole EU:n lainsäädännön noudattamista, van ’t Veer jatkoi. Vaikka useimmissa jäsenvaltioissa on ehdottomasti rajoituksia mahdollisuudelle tarjota rahapelipalveluja verkossa, näillä kansallisilla laeilla pyritään torjumaan rikollisuutta ja petoksia sekä suojelemaan kuluttajia.

Vastaa